T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Kitaplar

Derme: Kütüphanemizde;

25.554  Yetişkin kitabı
  5.885  Çocuk kitabı

31.439  Toplam kitap bulunmaktadır. 

Ayrıca Samim KOCAGÖZ’ün değerli arşivi kütüphanemizdedir.