T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi

  • Harun Ekrem DOĞAN (Bilgisayar İşletmeni)
  • Aslı CİNGÖZ (Kütüphaneci)
  • Yeliz GEZER (Bilgisayar İşletmeni)
  • Saime GÜNEN (Dösim İşçisi)