T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Aydın Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

A-HALK KÜTÜPHANESİ MİSYONU

Bilgi, okuryazarlık, eğitim ve kültür ile ilgili aşağıdaki kilit görevler halk kütüphanesi hizmetlerinin merkezinde olmalıdır:

 1. Küçük yaştaki çocuklarda okuma alışkanlıklarının oluşturulması ve güçlendirilmesi;
 2. Her düzeyde hem bireysel hem de kişisel eğitimin yanı sıra örgün eğitimi de desteklemek;
 3. Kişisel üretken gelişim için fırsatlar sağlamak;
 4. Çocukların ve gençlerin hayal gücünü ve yaratıcılığını teşvik etmek;
 5. Kültürel miras bilinci, sanatın takdir edilmesi, bilimsel kazanımlar ve yenilikler;
 6. Tüm sahne sanatlarının kültürel ifadelerine erişim sağlamak;
 7. Kültürlerarası diyalogu geliştirmek ve kültürel çeşitliliği desteklemek;
 8. Sözlü geleneği desteklemek;
 9. Vatandaşların her türlü topluluk bilgisine erişim sağlanması;
 10. Yerel işletmelere, derneklere vb.  yeterli bilgi hizmetlerini sağlamak;
 11. Bilgi ve bilgisayar okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak;
 12. Tüm yaş grupları için okuryazarlık faaliyetlerine ve programlarına destek vermek ve katılmak ve gerektiğinde bu tür faaliyetleri başlatmak.
 
B-HALK KÜTÜPHANESİVİZYONU
 
     Bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi, kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşıyan saygın bir kurum olmak.